Telakointialue

UTMVS telakointialue

Alueet ovat tarkoitettu ainoastaan seuran aktiivisten jäsenten käyttöön. Uudet veneet vain satamamestarin luvalla.
Telakointialueilla tulee ympäri vuoden heijastaa hyvää ”merimiestapaa”. Sisältää mukavan ilmapiirin lisäksi alueen siisteyden ja puhtauden.
Kesällä veneiden paikka on laiturissa tai merellä. Talvisäilytyspaikkojen tulee tällöin olla laitettu kesäkuntoon, telakointi varusteet järjestyksessä ja alue siivottuna. Muista käydä myös kesällä katsomassa että oma alueesi on järjestyksessä ja siisti.
Talvitelakointi alueella on yleisvalaistus. Alueen sähköt, vedet ja huoltorakennus ovat yhteisessä käytössä.
Kun tarvitset paikan seuran talvisäilytysalueelta tai jotain muuta asiaa liittyvää, ota yhteys telakkajaoston jäseniin.

Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseuran Talvitelakoinnin säännöt 1.8.2023

– Telakointikausi alkaa 1.9 ja päättyy 15.6.
– Telakointiaika on kaikille sama. Ei ole tarkoituksellista varastoida veneitä talvisäilytysalueella. Jos tulee poikkeuksellisesti jokin tarve säilyttää venettä pidempään, kuin yksi kausi, tulee siitä sopia joka kausi erikseen telakkamestarin kanssa.
– Telakointialueelle tuotavat yli 6m veneet tulee olla UTMVS:n vene rekisterissä ja samana vuonna katsastettuja.
– Veneen vakuutus on oltava voimassa koko telakoinnin ajan.
– Paikan alueelta saa ainoastaan satamamestarilta.
– Alueella jokaisen paikan haltija vastaa omasta omaisuudestaan, sekä kaikista kustannuksista, jotka ovat seurausta hänen, tai hänen omaisuutensa aiheuttamasta vahingosta alueella.
-Talvipaikan vuokraaja on velvollinen keväällä siivoamaan säilytyspaikkansa ja ottamaan osaa alueella järjestettäviin talkoisiin.
– Alueen sähköt ja vedet kuuluvat normaalina pidettävään syys- ja keväthuoltotoimintaan.
– Paikan haltijan vastuulla on jäteöljyjen, maalien ja muiden venehuollossa syntyvien ongelmajätteiden kerääminen asianomaisten viranomaisten vaatimalla tavalla, sekä niiden toimittaminen heidän määrittelemiin paikkoihin.
– Avotulen teko alueella on kielletty.
– Akusto tulee olla talvisäilytyksen ajan irti virtapiiristä.
– Palokuorma on pidettävä mahdollisimman pienenä, esim. Ylimääräiset mahdolliset palavat nesteet, tai kaasut on vietävä alueelta pois.
– Talvisäilytyspaikka pysyy toistuvasti voimassa, kun noudattaa seuran ja telakointialueen sääntöjä sekä on suorittanut näihin liittyvät maksut ajallaan.
– Johtokunnalla on yksipuolinen oikeus purkaa sopimus.
– Talvisäilytyspaikasta luopuessaan haltijan tulee ajoissa ilmoittaa asiasta telakkajaostoon, sekä siivota paikkansa tyhjäksi.
– Paikka laskutetaan kerran vuodessa seuran johtokunnan määrittelemällä summalla.
– 15.6 tulee veneen olla pois alueelta, jos näin ei ole, siitä seuraa kesämaksu joka käsittää ajalta 16.6-31.8 seuran johtokunnan määrittelemän summan.
– Säilytyskauden hinta määritellään johtokunnan kokouksessa vuosittain. Lasku tulee jäsenmaksun yhteydessä.
– Hinnoittelussa kiinteä katos on rakenne, joka lähtee maasta.
– Paikan haltija vastaa veneen suojauksesta itse. Suojarakennelman tai pressun tulee olla siisti ja turvallinen.
-Telakointivarusteet tulee olla nimellä varustettu.
– Jos paikka joudutaan tyhjentämään ja siivoamaan säännön rikkomisen tai maksujen laiminlyönnin takia, on paikan haltija maksuvelvollinen siitä aiheutuneista kuluista.
– Veneet, joita telakointisopimuksen päätyttyä ei ole viety pois, siiretään alueelta muualle. Siirtokustannuksista ja muista kuluista vastaa veneen omistaja.
– Veneen tuonti seuran telakointialueelle on merkki siitä, että olet hyväksynyt telakointia koskevat säännöt ja lupautunut noudattamaan niitä.

UTMVS Johtokunta. 8.1.2023